Da Lat Ben Tre (That's 295 km distance)

Transport Time (approx. hours) Cost (approx. local) Cost (approx. USD)
Bus 08h 09m 317,043 VND 14.57 USD
Bus 10h 39m 399,949 VND 18.38 USD
05:30 Da Lat 12:30 Ben Tre 08h 09m $ 14.57

Da Lat

Da Lat Bus Station

Mien Dong Bus Station

Ben Tre Bus Station

Ben Tre

Da Lat to Ben Tre

Da Lat

Mai Linh Taxi

DEPART

Da Lat

ARRIVAL

Da Lat Bus Station

00h 04m

$ 1.78

Xuan Hung

DEPART

Da Lat Bus Station

ARRIVAL

Mien Dong Bus Station

07h 00m

$ 7.14


Thao Chau

DEPART

Mien Dong Bus Station

ARRIVAL

Ben Tre Bus Station

02h 00m

$ 3.29

Mai Linh Taxi

DEPART

Ben Tre Bus Station

ARRIVAL

Ben Tre

00h 05m

$ 2.36

Ben Tre
21:00 Da Lat 04:00 Ben Tre 08h 09m $ 14.57

Da Lat

Da Lat Bus Station

Mien Dong Bus Station

Ben Tre Bus Station

Ben Tre

Da Lat to Ben Tre

Da Lat

Mai Linh Taxi

DEPART

Da Lat

ARRIVAL

Da Lat Bus Station

00h 04m

$ 1.78

Xuan Hung

DEPART

Da Lat Bus Station

ARRIVAL

Mien Dong Bus Station

07h 00m

$ 7.14


Thao Chau

DEPART

Mien Dong Bus Station

ARRIVAL

Ben Tre Bus Station

02h 00m

$ 3.29

Mai Linh Taxi

DEPART

Ben Tre Bus Station

ARRIVAL

Ben Tre

00h 05m

$ 2.36

Ben Tre
02:00 Da Lat 08:00 Ben Tre 08h 09m $ 15.05

Da Lat

Da Lat Bus Station

Mien Dong Bus Station

Ben Tre Bus Station

Ben Tre

Da Lat to Ben Tre

Da Lat

Mai Linh Taxi

DEPART

Da Lat

ARRIVAL

Da Lat Bus Station

00h 04m

$ 1.78

Đan Uyên

DEPART

Da Lat Bus Station

ARRIVAL

Mien Dong Bus Station

06h 00m

$ 7.62


Thao Chau

DEPART

Mien Dong Bus Station

ARRIVAL

Ben Tre Bus Station

02h 00m

$ 3.29

Mai Linh Taxi

DEPART

Ben Tre Bus Station

ARRIVAL

Ben Tre

00h 05m

$ 2.36

Ben Tre
08:00 Da Lat 14:00 Ben Tre 08h 09m $ 15.53

Da Lat

Da Lat Bus Station

Mien Dong Bus Station

Ben Tre Bus Station

Ben Tre

Da Lat to Ben Tre

08:00 Da Lat 15:00 Ben Tre 08h 09m $ 16.43

Da Lat

Da Lat Bus Station

Mien Dong Bus Station

Ben Tre Bus Station

Ben Tre

Da Lat to Ben Tre

03:00 Da Lat 10:00 Ben Tre 08h 09m $ 19.81

Da Lat

Da Lat Bus Station

Mien Dong Bus Station

Ben Tre Bus Station

Ben Tre

Da Lat to Ben Tre

Da Lat

Mai Linh Taxi

DEPART

Da Lat

ARRIVAL

Da Lat Bus Station

00h 04m

$ 1.78

Kim Tuyền

DEPART

Da Lat Bus Station

ARRIVAL

Mien Dong Bus Station

07h 00m

$ 12.38


Thao Chau

DEPART

Mien Dong Bus Station

ARRIVAL

Ben Tre Bus Station

02h 00m

$ 3.29

Mai Linh Taxi

DEPART

Ben Tre Bus Station

ARRIVAL

Ben Tre

00h 05m

$ 2.36

Ben Tre
23:30 Da Lat 07:45 Ben Tre 10h 39m $ 18.38

Da Lat

Da Lat Bus Station

Mien Tay Bus Station

Ben Tre Bus Station

Ben Tre

Da Lat to Ben Tre

Da Lat

Mai Linh Taxi

DEPART

Da Lat

ARRIVAL

Da Lat Bus Station

00h 04m

$ 1.78

Phuong Trang

DEPART

Da Lat Bus Station

ARRIVAL

Mien Tay Bus Station

08h 15m

$ 10.95


Hoang Khai

DEPART

Mien Tay Bus Station

ARRIVAL

Ben Tre Bus Station

02h 15m

$ 3.29

Mai Linh Taxi

DEPART

Ben Tre Bus Station

ARRIVAL

Ben Tre

00h 05m

$ 2.36

Ben Tre
17:30 Da Lat 01:45 Ben Tre 10h 39m $ 18.38

Da Lat

Da Lat Bus Station

Mien Tay Bus Station

Ben Tre Bus Station

Ben Tre

Da Lat to Ben Tre

Da Lat

Mai Linh Taxi

DEPART

Da Lat

ARRIVAL

Da Lat Bus Station

00h 04m

$ 1.78

Phuong Trang

DEPART

Da Lat Bus Station

ARRIVAL

Mien Tay Bus Station

08h 15m

$ 10.95


Hoang Khai

DEPART

Mien Tay Bus Station

ARRIVAL

Ben Tre Bus Station

02h 15m

$ 3.29

Mai Linh Taxi

DEPART

Ben Tre Bus Station

ARRIVAL

Ben Tre

00h 05m

$ 2.36

Ben Tre
17:00 Da Lat 01:15 Ben Tre 10h 39m $ 18.38

Da Lat

Da Lat Bus Station

Mien Tay Bus Station

Ben Tre Bus Station

Ben Tre

Da Lat to Ben Tre

Da Lat

Mai Linh Taxi

DEPART

Da Lat

ARRIVAL

Da Lat Bus Station

00h 04m

$ 1.78

Phuong Trang

DEPART

Da Lat Bus Station

ARRIVAL

Mien Tay Bus Station

08h 15m

$ 10.95


Hoang Khai

DEPART

Mien Tay Bus Station

ARRIVAL

Ben Tre Bus Station

02h 15m

$ 3.29

Mai Linh Taxi

DEPART

Ben Tre Bus Station

ARRIVAL

Ben Tre

00h 05m

$ 2.36

Ben Tre
16:30 Da Lat 00:45 Ben Tre 10h 39m $ 18.38

Da Lat

Da Lat Bus Station

Mien Tay Bus Station

Ben Tre Bus Station

Ben Tre

Da Lat to Ben Tre

Da Lat

Mai Linh Taxi

DEPART

Da Lat

ARRIVAL

Da Lat Bus Station

00h 04m

$ 1.78

Phuong Trang

DEPART

Da Lat Bus Station

ARRIVAL

Mien Tay Bus Station

08h 15m

$ 10.95


Hoang Khai

DEPART

Mien Tay Bus Station

ARRIVAL

Ben Tre Bus Station

02h 15m

$ 3.29

Mai Linh Taxi

DEPART

Ben Tre Bus Station

ARRIVAL

Ben Tre

00h 05m

$ 2.36

Ben Tre
16:00 Da Lat 00:15 Ben Tre 10h 39m $ 18.38

Da Lat

Da Lat Bus Station

Mien Tay Bus Station

Ben Tre Bus Station

Ben Tre

Da Lat to Ben Tre

Da Lat

Mai Linh Taxi

DEPART

Da Lat

ARRIVAL

Da Lat Bus Station

00h 04m

$ 1.78

Phuong Trang

DEPART

Da Lat Bus Station

ARRIVAL

Mien Tay Bus Station

08h 15m

$ 10.95


Hoang Khai

DEPART

Mien Tay Bus Station

ARRIVAL

Ben Tre Bus Station

02h 15m

$ 3.29

Mai Linh Taxi

DEPART

Ben Tre Bus Station

ARRIVAL

Ben Tre

00h 05m

$ 2.36

Ben Tre
15:30 Da Lat 23:45 Ben Tre 10h 39m $ 18.38

Da Lat

Da Lat Bus Station

Mien Tay Bus Station

Ben Tre Bus Station

Ben Tre

Da Lat to Ben Tre

Da Lat

Mai Linh Taxi

DEPART

Da Lat

ARRIVAL

Da Lat Bus Station

00h 04m

$ 1.78

Phuong Trang

DEPART

Da Lat Bus Station

ARRIVAL

Mien Tay Bus Station

08h 15m

$ 10.95


Hoang Khai

DEPART

Mien Tay Bus Station

ARRIVAL

Ben Tre Bus Station

02h 15m

$ 3.29

Mai Linh Taxi

DEPART

Ben Tre Bus Station

ARRIVAL

Ben Tre

00h 05m

$ 2.36

Ben Tre
15:00 Da Lat 23:15 Ben Tre 10h 39m $ 18.38

Da Lat

Da Lat Bus Station

Mien Tay Bus Station

Ben Tre Bus Station

Ben Tre

Da Lat to Ben Tre

Da Lat

Mai Linh Taxi

DEPART

Da Lat

ARRIVAL

Da Lat Bus Station

00h 04m

$ 1.78

Phuong Trang

DEPART

Da Lat Bus Station

ARRIVAL

Mien Tay Bus Station

08h 15m

$ 10.95


Hoang Khai

DEPART

Mien Tay Bus Station

ARRIVAL

Ben Tre Bus Station

02h 15m

$ 3.29

Mai Linh Taxi

DEPART

Ben Tre Bus Station

ARRIVAL

Ben Tre

00h 05m

$ 2.36

Ben Tre
14:30 Da Lat 22:45 Ben Tre 10h 39m $ 18.38

Da Lat

Da Lat Bus Station

Mien Tay Bus Station

Ben Tre Bus Station

Ben Tre

Da Lat to Ben Tre

Da Lat

Mai Linh Taxi

DEPART

Da Lat

ARRIVAL

Da Lat Bus Station

00h 04m

$ 1.78

Phuong Trang

DEPART

Da Lat Bus Station

ARRIVAL

Mien Tay Bus Station

08h 15m

$ 10.95


Hoang Khai

DEPART

Mien Tay Bus Station

ARRIVAL

Ben Tre Bus Station

02h 15m

$ 3.29

Mai Linh Taxi

DEPART

Ben Tre Bus Station

ARRIVAL

Ben Tre

00h 05m

$ 2.36

Ben Tre
14:00 Da Lat 22:15 Ben Tre 10h 39m $ 18.38

Da Lat

Da Lat Bus Station

Mien Tay Bus Station

Ben Tre Bus Station

Ben Tre

Da Lat to Ben Tre

Da Lat

Mai Linh Taxi

DEPART

Da Lat

ARRIVAL

Da Lat Bus Station

00h 04m

$ 1.78

Phuong Trang

DEPART

Da Lat Bus Station

ARRIVAL

Mien Tay Bus Station

08h 15m

$ 10.95


Hoang Khai

DEPART

Mien Tay Bus Station

ARRIVAL

Ben Tre Bus Station

02h 15m

$ 3.29

Mai Linh Taxi

DEPART

Ben Tre Bus Station

ARRIVAL

Ben Tre

00h 05m

$ 2.36

Ben Tre
13:30 Da Lat 21:45 Ben Tre 10h 39m $ 18.38

Da Lat

Da Lat Bus Station

Mien Tay Bus Station

Ben Tre Bus Station

Ben Tre

Da Lat to Ben Tre

Da Lat

Mai Linh Taxi

DEPART

Da Lat

ARRIVAL

Da Lat Bus Station

00h 04m

$ 1.78

Phuong Trang

DEPART

Da Lat Bus Station

ARRIVAL

Mien Tay Bus Station

08h 15m

$ 10.95


Hoang Khai

DEPART

Mien Tay Bus Station

ARRIVAL

Ben Tre Bus Station

02h 15m

$ 3.29

Mai Linh Taxi

DEPART

Ben Tre Bus Station

ARRIVAL

Ben Tre

00h 05m

$ 2.36

Ben Tre
18:00 Da Lat 02:15 Ben Tre 10h 39m $ 18.38

Da Lat

Da Lat Bus Station

Mien Tay Bus Station

Ben Tre Bus Station

Ben Tre

Da Lat to Ben Tre

Da Lat

Mai Linh Taxi

DEPART

Da Lat

ARRIVAL

Da Lat Bus Station

00h 04m

$ 1.78

Phuong Trang

DEPART

Da Lat Bus Station

ARRIVAL

Mien Tay Bus Station

08h 15m

$ 10.95


Hoang Khai

DEPART

Mien Tay Bus Station

ARRIVAL

Ben Tre Bus Station

02h 15m

$ 3.29

Mai Linh Taxi

DEPART

Ben Tre Bus Station

ARRIVAL

Ben Tre

00h 05m

$ 2.36

Ben Tre
18:30 Da Lat 02:45 Ben Tre 10h 39m $ 18.38

Da Lat

Da Lat Bus Station

Mien Tay Bus Station

Ben Tre Bus Station

Ben Tre

Da Lat to Ben Tre

Da Lat

Mai Linh Taxi

DEPART

Da Lat

ARRIVAL

Da Lat Bus Station

00h 04m

$ 1.78

Phuong Trang

DEPART

Da Lat Bus Station

ARRIVAL

Mien Tay Bus Station

08h 15m

$ 10.95


Hoang Khai

DEPART

Mien Tay Bus Station

ARRIVAL

Ben Tre Bus Station

02h 15m

$ 3.29

Mai Linh Taxi

DEPART

Ben Tre Bus Station

ARRIVAL

Ben Tre

00h 05m

$ 2.36

Ben Tre
23:00 Da Lat 07:15 Ben Tre 10h 39m $ 18.38

Da Lat

Da Lat Bus Station

Mien Tay Bus Station

Ben Tre Bus Station

Ben Tre

Da Lat to Ben Tre

Da Lat

Mai Linh Taxi

DEPART

Da Lat

ARRIVAL

Da Lat Bus Station

00h 04m

$ 1.78

Phuong Trang

DEPART

Da Lat Bus Station

ARRIVAL

Mien Tay Bus Station

08h 15m

$ 10.95


Hoang Khai

DEPART

Mien Tay Bus Station

ARRIVAL

Ben Tre Bus Station

02h 15m

$ 3.29

Mai Linh Taxi

DEPART

Ben Tre Bus Station

ARRIVAL

Ben Tre

00h 05m

$ 2.36

Ben Tre
22:30 Da Lat 06:45 Ben Tre 10h 39m $ 18.38

Da Lat

Da Lat Bus Station

Mien Tay Bus Station

Ben Tre Bus Station

Ben Tre

Da Lat to Ben Tre

Da Lat

Mai Linh Taxi

DEPART

Da Lat

ARRIVAL

Da Lat Bus Station

00h 04m

$ 1.78

Phuong Trang

DEPART

Da Lat Bus Station

ARRIVAL

Mien Tay Bus Station

08h 15m

$ 10.95


Hoang Khai

DEPART

Mien Tay Bus Station

ARRIVAL

Ben Tre Bus Station

02h 15m

$ 3.29

Mai Linh Taxi

DEPART

Ben Tre Bus Station

ARRIVAL

Ben Tre

00h 05m

$ 2.36

Ben Tre
22:00 Da Lat 06:15 Ben Tre 10h 39m $ 18.38

Da Lat

Da Lat Bus Station

Mien Tay Bus Station

Ben Tre Bus Station

Ben Tre

Da Lat to Ben Tre

Da Lat

Mai Linh Taxi

DEPART

Da Lat

ARRIVAL

Da Lat Bus Station

00h 04m

$ 1.78

Phuong Trang

DEPART

Da Lat Bus Station

ARRIVAL

Mien Tay Bus Station

08h 15m

$ 10.95


Hoang Khai

DEPART

Mien Tay Bus Station

ARRIVAL

Ben Tre Bus Station

02h 15m

$ 3.29

Mai Linh Taxi

DEPART

Ben Tre Bus Station

ARRIVAL

Ben Tre

00h 05m

$ 2.36

Ben Tre
21:30 Da Lat 05:45 Ben Tre 10h 39m $ 18.38

Da Lat

Da Lat Bus Station

Mien Tay Bus Station

Ben Tre Bus Station

Ben Tre

Da Lat to Ben Tre

Da Lat

Mai Linh Taxi

DEPART

Da Lat

ARRIVAL

Da Lat Bus Station

00h 04m

$ 1.78

Phuong Trang

DEPART

Da Lat Bus Station

ARRIVAL

Mien Tay Bus Station

08h 15m

$ 10.95


Hoang Khai

DEPART

Mien Tay Bus Station

ARRIVAL

Ben Tre Bus Station

02h 15m

$ 3.29

Mai Linh Taxi

DEPART

Ben Tre Bus Station

ARRIVAL

Ben Tre

00h 05m

$ 2.36

Ben Tre
21:00 Da Lat 05:15 Ben Tre 10h 39m $ 18.38

Da Lat

Da Lat Bus Station

Mien Tay Bus Station

Ben Tre Bus Station

Ben Tre

Da Lat to Ben Tre

Da Lat

Mai Linh Taxi

DEPART

Da Lat

ARRIVAL

Da Lat Bus Station

00h 04m

$ 1.78

Phuong Trang

DEPART

Da Lat Bus Station

ARRIVAL

Mien Tay Bus Station

08h 15m

$ 10.95


Hoang Khai

DEPART

Mien Tay Bus Station

ARRIVAL

Ben Tre Bus Station

02h 15m

$ 3.29

Mai Linh Taxi

DEPART

Ben Tre Bus Station

ARRIVAL

Ben Tre

00h 05m

$ 2.36

Ben Tre
20:30 Da Lat 04:45 Ben Tre 10h 39m $ 18.38

Da Lat

Da Lat Bus Station

Mien Tay Bus Station

Ben Tre Bus Station

Ben Tre

Da Lat to Ben Tre

Da Lat

Mai Linh Taxi

DEPART

Da Lat

ARRIVAL

Da Lat Bus Station

00h 04m

$ 1.78

Phuong Trang

DEPART

Da Lat Bus Station

ARRIVAL

Mien Tay Bus Station

08h 15m

$ 10.95


Hoang Khai

DEPART

Mien Tay Bus Station

ARRIVAL

Ben Tre Bus Station

02h 15m

$ 3.29

Mai Linh Taxi

DEPART

Ben Tre Bus Station

ARRIVAL

Ben Tre

00h 05m

$ 2.36

Ben Tre
20:00 Da Lat 04:15 Ben Tre 10h 39m $ 18.38

Da Lat

Da Lat Bus Station

Mien Tay Bus Station

Ben Tre Bus Station

Ben Tre

Da Lat to Ben Tre

Da Lat

Mai Linh Taxi

DEPART

Da Lat

ARRIVAL

Da Lat Bus Station

00h 04m

$ 1.78

Phuong Trang

DEPART

Da Lat Bus Station

ARRIVAL

Mien Tay Bus Station

08h 15m

$ 10.95


Hoang Khai

DEPART

Mien Tay Bus Station

ARRIVAL

Ben Tre Bus Station

02h 15m

$ 3.29

Mai Linh Taxi

DEPART

Ben Tre Bus Station

ARRIVAL

Ben Tre

00h 05m

$ 2.36

Ben Tre
19:30 Da Lat 03:45 Ben Tre 10h 39m $ 18.38

Da Lat

Da Lat Bus Station

Mien Tay Bus Station

Ben Tre Bus Station

Ben Tre

Da Lat to Ben Tre

Da Lat

Mai Linh Taxi

DEPART

Da Lat

ARRIVAL

Da Lat Bus Station

00h 04m

$ 1.78

Phuong Trang

DEPART

Da Lat Bus Station

ARRIVAL

Mien Tay Bus Station

08h 15m

$ 10.95


Hoang Khai

DEPART

Mien Tay Bus Station

ARRIVAL

Ben Tre Bus Station

02h 15m

$ 3.29

Mai Linh Taxi

DEPART

Ben Tre Bus Station

ARRIVAL

Ben Tre

00h 05m

$ 2.36

Ben Tre

Questions & Answers on Da Lat to Ben Tre

Ask Questions

Map & Location

Trip in Brief

Duration: 08h 09m

Distance: 295 km (183 miles)

Speak to a Specialist

...

Flight, bus, train and transfers

84 96538 1600